Rezydencje artystyczne – NIEWIDZIALNI

Tegoroczne rezydencje poświęcone zostały NIEWIDZIALNYM. Ludziom żyjącym wśród nas – niedostrzeganym, przezroczystym, pozornie nikomu niepotrzebnym i… bardzo samotnym. Tęskniącym za tym, aby być dla kogoś, być po coś. Dlatego też pierwszej, w ramach rezydencji artystycznych, premierze towarzyszyły działania stwarzające szansę do wymiany poglądów.

Teatr Fredry przygotował warsztaty edukacyjne „Bariery okiem młodzieży – Fotografia zaangażowana” uwrażliwiające młodzież na problem niepełnosprawności w społeczeństwie. Ich rezultatem były działania fotograficzne obrazujące architektoniczne bariery dla osób z alternatywną motoryką, zakończone wystawą multimedialna efektów pracy młodzieży.

Filmowy poniedziałek – Chce się żyć reż. Maciej Pieprzyca oraz spotkanie pt. Niepełnosprawne ciało w kulturze – z zaproszonymi gośćmi miało na celu wymianę poglądów dotyczących sposobu, w jaki niepełnosprawność jest reprezentowana w kulturze. Zastanowiliśmy się nad istniejącymi stereotypami i wyobrażeniami na temat niepełnosprawności oraz szeroko rozumianym uczestnictwem osób z alternatywną motoryką w kulturze

„Przyniosę Wam słońce” to warsztat przygotowany z myślą o młodych mieszkańcach Gniezna, którym towarzyszy w życiu niesprawność intelektualna. Przygotowane przez Witkorię Siedlecką-Dorosz działania edukacyjne koncentrowały się na ciele, jego możliwościach i ograniczeniach. Uczestnicy za cel obrali dostrzeżenie w nim narzędzia pracy aktora, stawiajac przed sobą pytanie, czy jesteśmy gotowi na teatralną przygodę? Na opowieść? Na przywrócenie słońca sobie i innym mieszkańcom Gniezna. Bo choć nasz wpływ na meteorologię jest ograniczony, zawsze możemy poszukać ciepła w sobie.

*Wiktoria Siedlecka-Dorosz – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Pedagogikii Specjalnej w Warszawie. Teatrolożka i arteterapeutka, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu arteterapii na APS. Odbyła staż arteterapeuty w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Animatorka działań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością. Współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Helenowie i Teatrem 21. Prowadzi stronę dzieckowteatrze.pl

Zarchiwizowano
Zapisy zamknięte