Newsy

Festiwal słuchowisk w Teatrze Fredry
POWRÓT
2017.12.04

Tym razem w gnieźnieńskim Teatrze coś dla miłośników słuchowisk, ale nie tylko. Bo Festiwal Słuchowisk, organizowany przez Fundację Ludzi z Pasją to wydarzenie prezentujące nowe, oryginal¬ne podejście do formy słuchowiska. Dzięki współpracy dramatopisarzy, dźwiękowców, kompozytorów, reży¬serów i aktorów powstał cykl projektów, które czerpią z tradycji słuchowisk radiowych, poszerzając sposoby ich odbioru i podejmując przy tym współczesną tematykę.

W ramach Festiwalu Słuchowisk w Teatrze Fredry w Gnieźnie od 6 do 8 grudnia o g. 19.00 kolejno zaprezentowane zostaną trzy słuchowiska. „Kserotyka nielotów” (tekst, inscenizacja, muzyka: Patryk Lichota), „Sarna” (tekst, reżyseria: Maria Marcinkiewicz-Górna) oraz „LabiryntUszu” (tekst, reżyseria: Anna Szamotuła). Wstęp na wszystkie słuchowiska jest bezpłatny, dlatego gnieźnieński Teatr wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

„Kserotyka nielotów” to utwór na dźwięki ptaków, kserokopiarek oraz zapiski z badań ornitologicznych. Słuchowisko zaprezentuje etologiczny i symboliczny obraz ptaków, który posłu¬ży jako pojemna metafora zachowań ludzkich. Uni¬wersalne struktury tych zachowań zostają następ¬nie wpisane w kontekst współczesnej rzeczywistości, której obecny status ujawnia silne dążenie do tech¬nologicznej reprodukcji.
Kolejne słuchowisko, „Sarna” poświęcone zostało Simonie Kossak – postaci nietuzinkowej, wyrazistej, walczącej o głos tych, któ¬rzy w ludzkim świecie zostali tego głosu pozbawieni. Swoimi bliskimi uczyniła dzikie zwierzęta. Najbardziej ukochała sarny i im poświęciła całe swoje życie.
Natomiast „LabiryntUszu” to instalacja dźwiękowa wy¬korzystująca tekst dramatyczny współistniejący wraz z muzyką i pejzażem dźwiękowym. Odbiorcy poko¬nają zaciemniony labirynt, w którym staną się boha¬terami słuchowiska, opowiadanej historii. Zmuszeni do wyboru konkretnej drogi, będą mieli wpływ na przebieg fabuły.

Projekt dofinansowany został przez Urząd Miasta Poznania i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

WSZYSTKIE