Zamówienia publiczne

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu

2017.09.13

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro

2017.09.14

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

2017.02.28