Zespół

Joanna Nowak dyrektor

15 lat temu przyjechała z Małopolski do Wielkopolski i … tak już zostało.

Dobry rocznik krakowskiej teatrologii, charakteryzujący się wyjątkowo wysokim odsetkiem przyszłych dyrektorów teatrów w przeliczeniu na osobostudenta. Ktoś kiedyś powiedział, że „jeśli codziennie o dziewiętnastej nie siądzie przed tą wielką zakurzoną szmatą” jest ciężko chora. Teatrem żyje w pracy i w domu (uwarunkowania rodzinne). Ciągle w ruchu, siedzenie za biurkiem ją męczy. Stąd największa pasja ostatnich lat – Tatry.