Oferty pracy

Nabór na stanowisko: Pracownik Gospodarczy

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik Gospodarczy
W zakres obowiązków wchodzi:
- utrzymywanie terenów zielonych w czystości
- zamiatanie/odśnieżanie placu
- dbałość o czystość na parkingu i placu teatru
- drobne naprawy techniczne, gospodarcze i konserwacyjne
       
Wymagania:
- dyspozycyjność i odpowiedzialność
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widzialne
- samodzielność w wykonywaniu obowiązków
- dobra organizacja pracy własnej (wielozadaniowość)
       
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na ¾ etatu
- pakiet świadczeń z ZFŚS
     
Dokumenty aplikacyjne:
- CV wraz z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
- termin złożenia: do 21.06.2024 r., osobiście w sekretariacie Teatru lub mailowo na adres:
biuro@teatr.gniezno.pl decyduje data dotarcia dokumentów do Teatru.
- dokumenty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacyjnym.
- zastrzegamy możliwość odbycia spotkania rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami.
- dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie ul. A. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
   
INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE: 
https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Teatr-Pracownik-Gospodarczy-ogloszenie.pdf
   
2024.06.12

Nabór na stanowisko: Akustyk

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na stanowisko: Akustyk  

W zakres obowiązków wchodzi:

- obsługa sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego;

- współpraca i wykonywanie poleceń reżysera lub innego realizatora spektaklu;

- obsługa sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego w czasie spektakli/imprez organizowanych przez Teatr w siedzibie i na wyjazdach;

- obsługa lub udostępnianie sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego podczas imprez obcych realizowanych w Teatrze

 

Wymagania:

- odpowiedzialność i dyspozycyjność;

- wykształcenie przynajmniej średnie, mile widziane kierunkowe;

- umiejętność obsługi komputerów;

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widzialne

doświadczenie w pracy w teatrze;

- mile widziana znajomość języka angielskiego;

- mile widziane uprawnienia SEP do 1kW

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat;

- pracę w kreatywnym zespole;

- atrakcyjne warunki socjalne;

- możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych ( CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres e mail biura teatru.

2022.09.14

Nabór na stanowisko: Fryzjerka/ Garderobiana

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na zastępstwo, na stanowisko: Fryzjerka/Garderobiana  

W zakres obowiązków wchodzi:

- wykonywanie fryzur i/ lub makijażu zgodnie z poleceniem reżysera lub innego realizatora spektaklu;

- pomoc przy ubieraniu aktorów w trakcie realizacji spektaklu;

- przygotowanie elementów garderoby, nakryć głowy i obuwia do przymiarek;

- wykonywanie powyższych czynności podczas realizacji spektakli w siedzibie oraz na wyjazdach

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe;

- odpowiedzialność i dyspozycyjność;

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widzialne doświadczenie w pracy w teatrze;

- mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat

- praca w kreatywnym zespole

- atrakcyjne warunki socjalne

- możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych ( CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres e mail biura teatru.

2022.09.14

Nabór na stanowisko: specjalista ds. marketingu i komunikacji społecznej

TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA Specjalistę ds. marketingu i komunikacji społecznej Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów
 • sprzedaż biletów oraz innych produktów teatru, obsługa kasowa
 • przyjmowanie rezerwacji
 • działania promocyjne w zakresie dotyczącym oferty repertuarowej
 • udzielanie informacji o repertuarze
 • pozyskiwanie nowych odbiorców spektakli teatralnych
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą widzów
Od kandydatów oczekujemy :
 • wykształcenie minimum średnie
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy również w weekendy
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • doświadczenie w pracy z klientem
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, punktualność
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury
Oferujemy:
 • Pracę w jednym z najlepszych Teatrów w Polsce
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne warunki socjalne
 • Możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych ( CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres e mail: biuro@teatr.gniezno.pl do dnia 30 października 2021 roku. INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9, REGON 000279769, NIP 7840042872.
 • Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Teatrowi określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
 • Przysługują Pani / Panu prawa:
 • dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
 • Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – firmy zapewniające Teatrowi obsługę informatyczną, kancelarie prawne.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych Teatrowi im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Teatrze.
 • Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 • telefonicznie: (61) 426 22 91
 • drogą elektroniczną: biuro@teatr.gniezno.pl
 • osobiście w siedzibie Teatru - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Dyrektor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
2021.10.14

Jesteśmy otwarci na Ciebie

Chciałbyś/-abyś u nas pracować mimo braku aktualnej rekrutacji na interesujące Ciebie stanowisko? A może towarzyszyć działaniom Teatru jako wolontariusz? Jesteś zainteresowany/-a praktykami lub stażem w Instytucji Kultury? Poszukujesz interesujących doświadczeń i ciekawych wyzwań w miłej atmosferze? Zawsze chętnie poznamy ciekawych ludzi. Po prostu odwiedź nas, zadzwoń albo wyślij aplikację na biuro@teatr.gniezno.pl
2017.09.01