Restart – Łańcuch Sztuki. Kontynuacja

Jeszcze w tym sezonie rozpoczniemy edukacyjno-artystyczny projekt „ReStart – Łańcuch Sztuki. Kontynuacja”. To jego druga edycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie młodzież, która chce się przekonać o tym, że teatr jest dla każdego, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń i posiadanej wiedzy.
„ReStart – Łańcuch Sztuki. Kontynuacja” adresujemy przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Młodzi, w nowej odsłonie programu, będą pracowali jako „Grupa Szybkiego Reagowania” na zdarzenia aktualne społecznie, będące swoistą odpowiedzią na poszczególne teksty dramatyczne prezentowane na naszej scenie.
– Działania edukacyjne Teatru Fredry – mówi dyrektor Joanna Nowak – spotykają się z zainteresowaniem i akceptacją nie tylko ich bezpośrednich uczestników i obserwatorów, ale również zostały dostrzeżone w perspektywie rozwoju edukacji kulturalnej w skali kraju. Dowodzą tego dotacje MKiDN, zarówno na projekty związane bezpośrednio z konkretną premierą jak i akceptacja stałych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Teatr. Najlepszym przykładem jest rozpoczynający się właśnie kolejny „ReStart – Łańcuch Sztuki Kontynuacja”, czyli zainicjowany w roku ubiegłym cykl warsztatów prowadzonych przez artystów-rezydentów pracujących w różnych obszarach teatralnej aktywności. Ideą projektu jest zbudowanie innowacyjnego programu edukacyjnego łączącego współpracę mistrza w swej dziedzinie z młodzieżą.

Grupa pod okiem artystów, psychologa i pedagoga teatru przygotuje tym razem zdarzenia performatywne, akcje ambientowe, działania improwizowane w przestrzeni miasta. Dzięki spotkaniom z uznanymi twórcami teatralnymi, młodzi ludzie wyposażeni zostaną w narzędzia do powyższych działań, a otwarta formuła warsztatów, pozwoli uczestniczyć w nich osobom wcześniej niebiorącym udziału w naszych projektach.

Zarchiwizowano
Zapisy zamknięte