Węgrzy/Prosto z mostu

Projekt realizowany w ramach premiery sztuki „Most nad doliną” w reżyserii Joanny Grabowieckiej

Niezwykle istotną częścią projektu Węgrzy/Prosto z mostu były działania edukacyjne. Ze względu na doniosły problem społeczny, jaki podejmuje autor dramatu „Most nad doliną” – postępującej dezintegracji więzi rodzinnych, upadku autorytetów, ideowego zagubienia młodego pokolenia skutkujące­go nierzadko autodestrukcją, jak w przypadku bohaterów dramatu, opartego na wydarzeniach autentycznych, istnieje paląca potrzeba przerzucenia swego rodzaju „mostu” między pokoleniem rodziców i dzieci, pedagogów i uczniów. Potrzeba rozmowy. Stąd towarzyszące premierze warsztaty edukacyjne z udziałem psychologów i pedagogów społecznych, poświęcone afirmacji życia, odnalezieniu przez młodych ludzi swego miejsca w rodzinie, szkole i społeczeństwie, adresowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Projekt powstał we współpracy z Miastem Gniezno oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie, a patronat honorowy nad nim objęła Ambasada Węgier w Polsce.

Zarchiwizowano
Zapisy zamknięte