Job offers

Jesteśmy otwarci dla Ciebie

Nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na interesujące Ciebie stanowisko? Chciałbyś towarzyszyć działaniom Teatru jako wolontariusz? Jesteś zainteresowany praktykami lub stażem w Instytucji Kultury? Poszukujesz interesujących doświadczeń i ciekawych wyzwań w miłej atmosferze? Aplikacje nadsyłać możesz na <b>biuro@teatr.gniezno.pl<b/>
2017.09.01

PRACOWNIK POSZUKIWANY!

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na stanowisko elektryk-oświetleniowiec.


W zakres obowiązków wchodzi:
- umiejętność obsługi sprzętu elektryczno-oświetleniowego oraz programowania pulpitów oświetleniowych i urządzeń wykonawczych

- obsługa sprzętu multimedialnego : projektory, kamery, oprogramowanie multimedialne.
- praca z urządzeniami do 1kV oraz na wysokości powyżej 2m
- współpraca przy tworzeniu świateł do spektakli premierowych.

- realizacja i obsługa spektakli w siedzibie i na wyjazdach.

Wymagania:
- wykształcenie przynajmniej średnie, mile widziane kierunkowe

- umiejętność obsługi komputerów
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – mile widzialne doświadczenie w pracy w teatrze
- mile widziana znajomość języka angielskiego

- odpowiedzialność i dyspozycyjność.


Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat

- praca w kreatywnym i sympatycznym zespole

- stałe wynagrodzenie oraz dodatki specjalne

- atrakcyjne warunki socjalne

- możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) osobiście w sekretariacie Teatru lub o przesłanie na adres e mail: biuro@teatr.gniezno.pl oraz maciej.szymborski@teatr.gniezno.pl Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Teatru. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.  

  1. Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana/Pani o pracę jest Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9.
  2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
  3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
  5. Przysługujące uprawnienia:

  1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo sprostowania (poprawiania) danych, 3) prawo usunięcia danych, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,

przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
  2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
2021.10.14