Team

Matylda Paszczenko

Aktor/-ka współpracująca

Urodzona w 1976 roku w Łodzi, wychowała się na Śląsku Cieszyńskim. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zadebiutowała w Starym Teatrze w Krakowie w „Fauście” Goethego w reż. Jerzego Jarockiego. Tam też pracowała z Pawłem Miśkiewiczem i Tadeuszem Bradeckim. Od roku 1999 należy do zespołu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Współpracowała również z Laboratorium Dramatu i Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Jest wykładowcą na Wydziale Aktorskim w PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Laureatka Nagrody Aktorskiej na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za rolę Mary Warren w „Czarownicach z Salem” A. Millera, reż. R. Brzyk (2001), łódzkich Złotych Masek za role Nadii w „Polaroidach” M. Ravenhilla, reż. A. Majczak.