Review

Dla dorosłego, doświadczonego w percepcji teatru ruchu widza spektakl wydaje się być sympatycznym eksperymentem nowej generacji twórców poszukujących nowych dróg artystycznych. Ostatnio na Węgrzech też mogliśmy zobaczyć podobne eksperymenty dotyczące podejmowania tematów tabu na scenie, stawiające w centrum uwagi indywidualne problemy konkretnej osobowości. „Priv” w pełni wpisuje się w ten nurt. Wydaje mi się, że obecność na scenie aż sześciorga bohaterów nie do końca pozwala widzowi skupić się dokładniej na każdym z nich, zająć własne stanowisko wobec jego problemów. Być może mniejsza liczba postaci skutkowałaby bardziej zwartą konstrukcją spektaklu, który tym samym mógłby intensywniej docierać do wrażliwości widza. W tym kształcie jest bardziej opowieścią o zagubionej we współczesnym świecie generacji. Lilla Turbuly, poetka, pisarka, krytyk teatralny, redaktor pism Kútszéli Stilus, Tánckritika. Przekład Jolanta Jarmołowicz
2018.11.07