Newsy

Godot naszych czasów, Tomasz Mlącki, Dziennik Teatralny
POWRÓT
2024.05.21
„Gnieźnieński Godot, pierwsze zresztą wystawienie jakiegokolwiek tekstu Becketta w tym mieście, to przedstawienie wybitne. Paweł Łysak podjął intrygującą, zakończoną spektakularnym sukcesem, próbę nadania kanonicznemu, niezmiennemu co do każdej litery i znaku przestankowego dramatu, nowych, jakże współczesnych znaczeń poprzez odważną, dynamiczną, graniczną, w pełnym tego słowa znaczeniu inscenizację, wprowadzającą jeden z najbardziej znaczących teatralnych tekstów wszechczasów w rewolucyjną w tym kontekście estetykę”.
Tomasz Mlącki, Dziennik Teatralny
Fot. Dawid Stube
WSZYSTKIE