Newsy

Międzynarodowy Dzień Teatru
POWRÓT
2021.03.27

Kolejny Dzień Teatru przeżywamy w izolacji, kolejny raz instytucje kultury zostały zamknięte… Zaczyna nam ponownie brakować rzeczywistej wymiany, spotkań w przestrzeni teatru, ale nadal wierzymy, że odbywa się ona w przestrzeni mentalnej i duchowej, w gestach wsparcia i solidarności.

To, co przeżywamy w ostatnim roku, również w obszarze kultury, jest ciągłym przesuwaniem granicy ryzyka, za którą stoi niejasna i nieprzewidywalna przyszłość. Nie podejmując ryzyka, nigdy nie dowiemy się jednak, kim jesteśmy naprawdę – jako twórcy,  jako ludzie teatru – jakie są granice naszej wyobraźni, talentów, naszych możliwości. Każdy czas zmiany, przejścia, lęk o przyszłość są rodzajem doświadczenia, które może budować i scalać.

Teatr jest przestrzenią opowieści, niezależnie od formy, w jakiej jest przedstawiana. Dopóki jako teatralna wspólnota – widzów, aktorów, wszystkich pracowników teatru – będziemy chcieli uczestniczyć w tworzeniu, opowiadaniu i doświadczaniu opowieści, teatr będzie miał sens i przetrwa, niezależnie od okoliczności.

Do zobaczenia w lepszej rzeczywistości, do zobaczenia w teatrze

 

Dyrekcja Teatru Fredry w Gnieźnie

WSZYSTKIE