Newsy

Nabór na stanowisko: Pracownik Gospodarczy
POWRÓT
2024.06.12
Nabór na stanowisko: Pracownik Gospodarczy
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik Gospodarczy
W zakres obowiązków wchodzi:
– utrzymywanie terenów zielonych w czystości
– zamiatanie/odśnieżanie placu
– dbałość o czystość na parkingu i placu teatru
– drobne naprawy techniczne, gospodarcze i konserwacyjne
Wymagania:
– dyspozycyjność i odpowiedzialność
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widzialne
– samodzielność w wykonywaniu obowiązków
– dobra organizacja pracy własnej (wielozadaniowość)
Oferujemy:
– stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę na ¾ etatu
– pakiet świadczeń z ZFŚS
Dokumenty aplikacyjne:
– CV wraz z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
– termin złożenia: do 21.06.2024 r., osobiście w sekretariacie Teatru lub mailowo na adres:
biuro@teatr.gniezno.pl decyduje data dotarcia dokumentów do Teatru.
– dokumenty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacyjnym.
– zastrzegamy możliwość odbycia spotkania rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami.
– dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie ul. A. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE:
WSZYSTKIE