Newsy

Regulamin uczestnictwa w spektaklach
POWRÓT
2020.06.16

Przedstawiamy regulamin uczestnictwa w spektaklach Teatru Fredry w dniach 19-21.06.2020

REGULAMIN

DLA WIDZÓW I UCZESTNIKÓW  WYDARZEŃ TEATRALNYCH.

 1. Teatr otwieramy dla widzów na godzinę przed planowanym wydarzeniem.
 2. Obsługa widowni skieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych w zależności od  miejsca wskazanego na bilecie celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. Prosimy o zachowanie na terenie Teatru dystansu społecznego minimum 1,5 m; w kolejce do wejścia lub kasy minimum 2 m.
 3. Bilety sprawdzane są bezdotykowo, a nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach lub maseczkach.
 4. Przy wejściach umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 5. Na terenie teatru obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa.
 6. Obsługa ma prawo odmówić wejścia do teatru osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.
 7. Z użytkowania zostaje wyłączona szatnia.
 8. Udostępniamy 1/3 widowni –  co trzecie miejsce w każdym rzędzie  z możliwością zajęcia miejsc obok siebie wyłącznie przez osoby z dzieckiem do lat 13 oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.
 9. Wszystkie toalety są dostępne, znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym przed, w trakcie i po wydarzeniu. Suszarki nawiewne wyłączone są z użytkowania.
 10. Zalecamy płatności w formie bezgotówkowej.
 11. Zachęcamy do zakupów biletów on-line poprzez teatr.gniezno.pl
 12. Zakazany jest wstęp do Teatru osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
 13. Osoby kupujące bilet na wydarzenie bezpośrednio w kasie Teatru zobowiązane są do pozostawienia pisemnego  Oświadczenia Uczestnika Wydarzenia  na druku udostępnionym przez kasjera. Oświadczenie wykorzystywane będzie tylko w przypadku pojawienia się zakażenia wirusem Covid-19 i przekazywane do odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem szybkiego powiadomienia pozostałych uczestników wydarzenia i możliwości objęcia kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. Po upływie 30 dni od daty wydarzenia przechowywane Oświadczenia zostają komisyjnie zniszczone. Z procesu niszczenia sporządzony zostanie protokół, który przechowywany będzie 1 rok od dnia zniszczenia Oświadczeń.
 14. Widzowie i uczestnicy innych wydarzeń teatralnych zobowiązani są poddać się zaleceniom dotyczącym reżimu sanitarnego przekazywanych przez pracowników Teatru.
 15. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
WSZYSTKIE