Newsy

Warsztaty: kultura – edukacja – miasto
POWRÓT
2014.11.17

Zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawiciel instytucji publicznych, nieformalne grupy oraz indywidualnych aktywistów i animatorów!

Spotkanie poprowadzi Anna Michalak-Pawłowska, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca Domu Kultury „Dorożkarnia” i XIV Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W 1985 r. założyła amatorski Teatr Muzyczny „Pantera”. Ekspert MKiDN i Instytutu Teatralnego. Od 2013 r. jest Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej. Nie zna określenia „to się nie uda”.

1. SYSTEM WSPÓŁPRACY W MIEŚCIE REALIZATORÓW EDUKACJI KULTURALNEJ
Na przykładzie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej: prezentacja systemowego miejskiego działania „wszystkich graczy” w edukacji kulturalnej – od instytucji, urzędu poprzez NGO, szkoły i pojedynczych aktywistów i animatorów (zob. www.wpek.pl).

2. DOBRE PRAKTYKI DZIAŁANIA INSTYTUCJI ANIMACJI KULTURY
Na przykładzie Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” z Warszawy
Prezentacja dotyczyć będzie:
•reorganizacji organizacji pozarządowej (Teatru „Pantera”) w samorządową instytucję kultury,
•metod i zasad tworzenia programu merytorycznego,
•zarządzania instytucją kultury.
„Dorożkarnia” jest obecnie traktowana przez środowisko animatorów kultury jako jeden z najlepszych modeli instytucji artystycznej nastawionej na edukację artystyczną dzieci i młodzieży; instytucja ta może stanowić przykład dobrej praktyki w zakresie samorządowych usług publicznych w sektorze kultury.

3. DOBRE I NIEDOBRE PRZYKŁADY PISANIA WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW GRANTOWYCH na podstawie doświadczeń eksperta i wykładowcy.

4. ANALIZA KONKRETNEGO PROJEKTU PROGRAM HISTORII LOKALNEJ – na przykładzie KORZENI SIEKIEREK. Prezentacja dotyczyć będzie projektu/programu Korzenie Siekierek (http://www.korzeniesiekierek.pl/) jako modelowego przykładu projektu animacji lokalnej skierowanego na odtworzenie historii i dziedzictwa kultury lokalnej społeczności.

Warszaty odbędą się 21 i 22 listopada w godzinach 15:00 – 18:00

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: pawelbakowski@teatr.gniezno.pl

Organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacyjne MCA i More Than One Production

WSZYSTKIE