Newsy

Wystawa „Wrażliwcy _ kultura bez barier”, kampania społeczna Fundacji In_Spire
POWRÓT
2023.04.19
W teatralnym foyer możecie Państwo obejrzeć wystawę „Wrażliwcy _ kultura bez barier”.
Wrażliwość na sztukę nie ma barier – taki przekaz niesie kampania społeczna Fundacji In_Spire, która rozpoczęła się w piątek 10 marca 2023 na Poznańskich Targach Książki. Główną oś kampanii stanowią ilustracje do wierszy dla dzieci polskich poetów wykonane przez dzieci z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, podopiecznych Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina oraz podopiecznego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Poznaniu. Kampania wychodzi też szerzej w Poznań – do Posnanii, a także w formie dużych multimedialnych plakatów, jakie zostaną pokazane na wiatach przystankowych. Ma w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
„Dzieci, które wzięły udział w naszej kampanii, pokazują nam, że nasze ograniczenia nie mają znaczenia. Liczy się tylko osobista wrażliwość oraz odwaga, by tę wrażliwość pokazać” – mówi Iwona Kasprzak prezes zarządu Fundacji In_Spire – Każdy nosi w sobie wrażliwość na sztukę. Wielu z nas brakuje jednak odwagi, by to pokazać. Mówimy sobie „nie umiem”, „nie mam talentu”, „na pewno się nie uda”. Dzieci, twórcy wystawy, przygotowały prace mimo niepełnosprawności, z jakimi codziennie się zmagają. To dla nas wszystkich lekcja i przykład”
Wśród małych artystów zaproszonych przez Fundację In_Spire do udziału w wystawie „Wrażliwcy _kultura bez barier” znalazły się dzieci niewidome ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami z Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie, a także podopieczny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Poznaniu. Dzieci wykonały prace zainspirowane wierszami dwóch polskich poetów – Aleksandra Fredry oraz Juliana Tuwima. Wśród prac można zobaczyć ilustracje takich znanych wszystkim utworów, jak min. „Paweł i Gaweł”, „Dwa koguty”, „Małpa w kąpieli”, „Idzie Grześ”, „Dwa Michały” oraz „Rzepka”.
WSZYSTKIE