Przemek Gulda pisze o spektaklu „Mrowisko: z życia dobrej służącej” Jolanty Janiczak w rezyserii Wiktora Rubina