Team

Zuzanna Czerniejewska-Stube

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (specjalność wokalno-aktorska). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracowała z Teatrem Wierszalin w Supraślu i Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, z reżyserami: Agnieszką Glińską, Maciejem Wojtyszko, Piotrem Tomaszukiem, Martą Aksztin. Zuzanna Czerniejewska Obecnie można ją zobaczyć w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie w spektaklu „Z biegiem lat, z biegiem dni. Gdzie jest Pepi?“ w reż. Agnieszki Glińskiej oraz w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie w spektaklach: „Gniazdo“ w reż. Agnieszki Mielcarek i w „Pannie Julie“ w reż. Filipa Gieldona.