Regulamin

  • Rezerwacje na bilety indywidualnie i grupowe składać należy telefonicznie T 61 426 16 15.
  • Anulowanie i modyfikowanie rezerwacji dokonywać można wyłącznie telefonicznie T 61 426 16 15.
  • Bilety na wszystkie repertuarowe spektakle nabywać można za pośrednictwem portalu bilety24.pl.
  • Rezerwację biletów na kolejny miesiąc rozpoczyna się zawsze pierwszego roboczego dnia bieżącego miesiąca, np. na październik od 1 września.
  • Prosimy o przestrzeganie uzgodnionego terminu ważności rezerwacji, gdyż po jego upływie zarezerwowane bilety przeznaczane będą do ponownej sprzedaży.
  • Kasa Teatru przyjmuje zwroty biletów od widzów indywidualnych najpóźniej 2 dni przed spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
  • W przypadku grup zorganizowanych rezygnacja z rezerwacji możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed spektaklem,
  • Kasa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych on-line.
  • Informujemy, że spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię i nie przysługuje im zwrot ani wymiana biletów,
  • Prosimy o informację o potrzebie wystawienia faktury i podanie numeru NIP przed rozpoczęciem transakcji.