Rezydencje

Teatr powinien być miejscem, w którym dochodzi do dialogu transkulturowego, bez ograniczeń etnicznych i geograficznych. Dlatego nasz ośrodek otwiera program rezydencji i zaprasza artystów z całego świata stając się laboratorium sztuki. Wymiana doświadczeń, myśli, idei i umiejętności pozwala na rozwój, którego efektem jest zwiększanie kreatywności i wrażliwości zarówno u twórców jak i widzów gnieźnieńskiego Teatru.

 

Ta formuła, z powodzeniem funkcjonująca w kulturze wielu krajów świata, nie tylko w dziedzinie teatru, ale również szeroko pojętych sztuk wizualnych, muzyki, tańca itp., jest inicjatywą pionierską na gruncie polskiej sceny repertuarowej. Otwieramy się na nową, zróżnicowaną ekspresję sceniczną, odmienną wrażliwość, poszukiwania twórcze, na młodych, debiutujących artystów z całego świata. Chcemy, aby nasz Teatr, stając się swoistym laboratorium sztuki, miejscem transkulturowego dialogu bez ograniczeń etnicznych i geograficznych, wyraźnie zaistniał nie tylko w perspektywie ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej. Aby młodzi, wschodzący twórcy mogli właśnie w Gnieźnie znaleźć swoją szansę opowiedzenia o tym, co ich interesuje w teatrze, co ich interesuje w życiu, a wymiana doświadczeń, myśli, idei i umiejętności pozwoliła na rozwój, którego efektem będzie zwiększanie kreatywności i wrażliwości zarówno twórców, jak i widzów gnieźnieńskiego Teatru.

Program rezydencji artystycznych współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami artystycznymi i edukacyjnymi, stwarzając warunki dla kreatywnej wymiany poglądów, doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami. Platformą działań są zarówno wykłady, seminaria, warsztaty, spektakle, jak i mniej formalne spotkania z lokalnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki, umożliwiające rezydentom nabycie bezpośrednich doświadczeń kulturowych.

            
WSZYSTKIE
2023/2024
2021/2022
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015