Plan sali

Sala główna Teatru Fredry

oferuje 176 miejsc na parterze,
80 na balkonie oraz 16 w lożach

Szczegółowych informacji udziela Dział marketingu T 61 426 16 15