WRPO

4.4.1 – INWESTYCJE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu

Celem projektu jest zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności istotnego dla województwa ośrodka kultury. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu znaczenia kultury i turystyki, jako czynników wpływających stymulująco na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Wielkopolskiego, zwiększający tym samym poziom atrakcyjności regionu. W jego efekcie powstanie ośrodek kultury o znaczeniu strategicznym.

Zadanie II – Modernizacja wnętrza Teatru im. A. Fredry

Opis: Projekt był odpowiedzią na istotne potrzeby budynku, niezbędne do funkcjonowania Instytucji. Wzmocnił także jego atrakcyjność i dostępność. Dzięki funduszom unijnym zbudowano na parterze mobilną widownię z nowymi fotelami, którą w kilka minut można schować, uzyskując zupełnie nową przestrzeń do działań artystycznych i edukacyjnych. Jej funkcjonalność pozwala także realizatorom spektakli na dowolne aranżowanie przestrzeni scenicznej. Dzięki przebudowie, pojawiły się udogodnienia i miejsca dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowano stopnie i zbudowano podjazdy. Wyremontowało całą przestrzeń dolnej widowni, położono nową drewnianą podłogę i wykładzinę, pomalowano i wygładzono ściany oraz wymieniono oświetlenie widowni. Teatr zakupił również zestaw nowoczesnej i energooszczędnej aparatury oświetleniowej wraz z oprzyrządowaniem i pulpitem sterowniczym.

Zadania I – Przebudowa placu wraz z modernizacją części elewacji

Opis: Remont, polegający na zagospodarowaniu placu przed Teatrem rozpocznie się na zewnątrz budynku. Renowacja oraz przystosowanie placu do działań artystycznych, edukacyjno-kulturalnych i performatywnych, spowoduje wzrost atrakcyjności całego regionu oraz jego rozpoznawalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Estetyczny plac, zapraszający do teatru, buduje nastrój miasta, a usystematyzowana zieleń jako atrakcja wielu miejskich placów, tworzy atmosferę sprzyjającą spotkaniom zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Wartość projektu: 3.955.471,15 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2.390.238,14 PLN

  • fundusze europejskie
  • Instytut kultury
  • Unia Europejska