Teatroteka szkolna

 

Spotkanie z Teatroteką Szkolną przeznaczone jest dla nauczycieli języka polskiego, prowadzących koła teatralne, twórców akademii szkolnych, nauczycieli etapu wczesnoszkolnego i przedszkolnego. W jego trakcie pedagog teatru zaprezentuje portal www.teatrotekaszkolna.pl i materiałach, które się tam znajdują, oraz przeprowadzi warsztat pt. „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w praktyce szkolnej?”.

 

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat) oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr. Więcej informacji w filmie dostępnym na stronie internetowej.

Warsztaty: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna
w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Program spotkania:

  1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min)
    2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2 h 30 min)

www.teatrotekaszkolna.pl

 

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego utworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracujemy
z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru.
To forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i  odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia  do informacji.

 

W wyniku naszej pracy i doświadczeń szkoleniowych powstał portal Teatroteka Szkolna, z którego można skorzystać bez względu na odległość od teatru rozumianego jako instytucja kultury. Na portalu zobaczymy, w jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się np. do Trenów Jana Kochanowskiego, do wielu tekstów, które są trudne w odbiorze dla dzieci i młodzieży. Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywające ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Cześć materiałów można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajdziemy także sekcję Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i  młodzieżą. Docelowo wszystkie będą sfilmowane i umieszczone na portalu jako przykład i inspiracja do własnych działań. Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada utworzenie sieci autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury.

Coraz bardziej popularne są lekcje filmowe i muzyczne na bliźniaczych portalach, poświęconych innym dziedzinom sztuki. Brakowało dotąd miejsca w sieci, w którym uczniowie i nauczyciele mogliby dotknąć teatru – zapraszamy na www.teatrotekaszkolna.pl.

 

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 i na jego realizację przewidziane są 3 godziny. Prosimy uczestników o założenie wygodnego, niekrępującego ruchów ubrania oraz obuwia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres edu@teatr.gniezno.pl

Zapisy do: 30.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarchiwizowano
Zapisy zamknięte