Newsy

#MiędzynarodowyDzieńTeatru
POWRÓT
2020.03.27

Teatr jest przestrzenią wymiany – wymiany energii, słowa, pozawerbalnej
komunikacji, czasu, gestów, w tym także gestów porozumienia, rozumienia, solidarności, które w tym czasie są szczególnie potrzebne. Brakuje nam obecnie rzeczywistej wymiany, spotkań w przestrzeni teatru, ale wierzymy, że odbywa się ona nadal w przestrzeni mentalnej i duchowej, w gestach wsparcia i solidarności.
Teatr jest przestrzenią ryzyka, nie jest i nie powinien być bezpieczną przystanią o jasno określonych granicach. Nie podejmując ryzyka, nigdy nie dowiemy się, kim jesteśmy naprawdę – jako twórcy, jako ludzie teatru – jakie są granice naszej wyobraźni, talentów, naszych możliwości. Każdy czas zmiany, przejścia, lęk o przyszłość są rodzajem doświadczenia, które może budować i scalać.
Teatr jest przestrzenią opowieści, niezależnie od formy, w jakiej jest
przedstawiana. Dopóki jako teatralna wspólnota – widzów, aktorów, wszystkich pracowników teatru – będziemy chcieli uczestniczyć w tworzeniu, opowiadaniu i doświadczaniu opowieści, teatr będzie miał sens i przetrwa, niezależnie od okoliczności.
Do zobaczenia w lepszej rzeczywistości, do zobaczenia w teatrze
Dyrekcja Teatru Fredry

Fot. Dawid Stube
WSZYSTKIE