Recenzja

Pisze Maryla Zielińska, członkini Komisji Artystycznej Konkursu Na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa.
2021.10.20