JOANNA NOWAK

15 lat temu przyjechała z Małopolski do Wielkopolski i … tak już zostało. Dobry rocznik krakowskiej teatrologii, charakteryzujący się wyjątkowo wysokim odsetkiem przyszłych dyrektorów teatrów w przeliczeniu na osobostudenta. Ktoś kiedyś powiedział, że „jeśli codziennie o dziewiętnastej nie siądzie przed tą wielką zakurzoną szmatą” jest ciężko chora. Teatrem żyje w pracy i w domu (uwarunkowania rodzinne). Ciągle w ruchu, siedzenie za biurkiem ją męczy. Stąd  największa pasja ostatnich lat – Tatry.

R
E
P
E
R
T
U
A
R

repertuar repertuar
Czerwiec
Lipiec
Pobierz repertuar (PDF)
CZ
1
PI
2
SZPAK FRYDERYK 9:30 11:00
SB
3
N
4
PN
5
WT
6
Młodzi w kulturze 9:00 11:00 13:00
ŚR
7
SB
10
N
11
PN
12
WT
13
ŚR
14
CZ
15
PI
16
SB
17
NIETYKALNE 19:00
N
18
NIETYKALNE 18:00
PN
19
WT
20
ŚR
21
CZ
22
PI
23
SB
24
N
25
N
2
PN
10
WT
11
ŚR
12
CZ
13
PI
14
SB
15
N
16
PN
17
WT
18
ŚR
19
CZ
20
PI
21
SB
22
N
23
PN
24
WT
25
ŚR
26
CZ
27
PI
28
SB
29
N
30
PN
31